Renginio taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Renginys „No Trolls Allowed“ toliau vadinamas Renginiu.
  2. Renginio pradžia: 2019 m. liepos 24 d. 12:00 val.
  3. Renginio pabaiga: 2019 m. liepos 28 d. 19:00 val.
  4. Renginio vieta: Pusiasalis – stovyklavietė Skaisčio ežero pakrantėje netoli Trakų.
  5. Taisyklių tikslas: apibrėžti Renginio dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti Renginio dalyvių saugumą bei sklandžią Renginio eigą.
  6. Renginio teritorija: ženklais pažymėta privataus Renginio vieta, į kurią galima patekti tik turint renginio akreditaciją ar apyrankę. Teisę patekti į bet kurią Renginio zoną suteikia speciali apyrankė, kurią Renginio organizatorius suteikia atvykus dalyviui, kurio registracija buvo patvirtinta iki renginio dienos. Dalyviai privalo viso Renginio metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės bus pašalinami iš renginio teritorijos. Apie visus pažeidimus bus pranešta policijai.
  7. Kiekvienas Renginio dalyvis (asmuo, kuris patenka į renginio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.
 2. BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Kiekvienas Renginio dalyvis, patekęs į Renginio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę. Renginio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Renginio dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba organizatorių atstovams.
  2. Kiekvienas Renginio dalyvis, patekęs į Renginio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą. Taipogi Renginio dalyvis turi pasirūpinti, kad jo atsigabenti daiktai nekels pavojaus aplinkiniams.
  3. Kūrenti laužus, naudotis šašlykinėmis, kepsninėmis ar kitais panašiais daiktais, kurie yra susiję su ugnies įžiebimu, leidžiama tik renginio teritorijoje numatytose vietose.
  4. Draudžiama naikinti ir žaloti gamtos objektus, savavališkai kirsti, naikinti medžius, krūmus, gėlynus, skruzdėlynus ar paukščių lizdus, kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar gyvybei, šiukšlinti, teršti aplinką.
  5. Griežtai draudžiama rūkyti aktyviose renginio zonose.
  6. Renginio dalyviai privalo laikytis už Renginio saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Renginio dalyviai gali būti išvaryti iš Renginio teritorijos be teisės vėliau patekti į Renginį.
  7. Renginio teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.
  8. Renginio dalyvis sutinka, kad organizatorius Renginio metu filmuotų ir fotografuotų visoje Renginio teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiuose kanaluose neterminuotą laikotarpį. Renginio dalyvis sutinka, kad virš renginio teritorijos, o tai reiškia, kad ir virš paties dalyvio, bus skraidoma bepilotėmis transporto priemonėmis (dronais).
  9. Į Renginio teritoriją nebus įleidžiami: a) asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose; b) asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų; c) asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems Renginio dalyviams; d) nepilnamečiai asmenys be suaugusiojo palydos; e) asmenys, kurie neturi jokio galiojančio asmens dokumento.
  10. Į Renginio teritoriją draudžiama įsinešti: a) ginklus;; b) narkotinių medžiagų ir su jomis susijusius prietaisus; c) nesuderintas su organizatoriumi reklamines priemones; d) šaltuosius ginklus; e) kitus Renginio organizatoriaus nurodytus draudžiamus daiktus.
  11. Renginio dalyviai privalo būti atsargūs vandenyje, nepervertinti savo galimybių ir neiti į vandenį ar šalia jo, esant apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų bei tamsiu paros metu.
  12. Renginyje naminiai gyvūnai neleidžiami.
 3. AKTYVIOSIOS ZONOS TAISYKLĖS
  1. Renginio dalyviai sutinka ir neprieštarauja, kad Renginio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas garso normas.
  2. Aktyvioje Renginio zonoje Renginio dalyviai įsipareigoja elgtis kultūringai ir atsakingai, neteršti ir neniokoti gamtos.
 4. POILSIO ZONOS TAISYKLĖS
  1. Poilsio zonoje Renginio dalyviai privalo elgtis rūpestingai bei nedrumsti kitų dalyvių poilsio.
  2. Poilsio zonoje dalyviams galima statyti palapines tik specialiai palapinėms statyti pažymėtuose žaliuose plotuose ar kitose tam pritaikytose vietose, kurias nurodys Renginio organizatoriaus įgalioti asmenys. Statyti pavėsines, paviljonus ar palapines, neskirtas miegojimui, draudžiama.
 5. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONOS TAISYKLĖS
  1. Transporto priemonių statymas yra galimas tik automobilių aikštelės zonoje. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje.
  2. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama triukšmauti bei niokoti kitų asmenų turtą.
  3. Renginio organizatorius neatsako už paliktų automobilių saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.
 6. LEIDIMAS DALYVAUTI
  1. Leidimas dalyvauti renginyje suteikiamas patvirtinus išankstinę dalyvio registraciją oficialioje renginio svetainėje. Renginio apyrankė suteikiama tik asmenims (Dalyviams) užregistravusiems savo dalyvavimą Renginyje. Dalyvis gali kartu atsivežti šeimą (VIENAS suaugęs ir vaikai) arba VIENĄ draugą, jiems irgi suteikiamos renginio apyrankės Dalyvio vardu. Apyrankė galioja tik tol, kol ji yra uždėta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į Renginį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama arba nuplėšiama – ji laikoma negaliojančia. Praradus apyrankę nauja išduodama renginio informacijos centre, pakartotinai patikrinus dalyvio registraciją.
  2. Jei Renginio dalyviui yra mažiau nei 18 metų, jis Renginyje gali dalyvauti tik lydimas suaugusio asmens, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnametį. Prie įėjimo suaugęs asmuo, atsakantis už nepilnametį, privalo pasirašyti atsakomybės už lydimą nepilnametį deklaraciją ir lydėti jį viso renginio metu.
 7. SAUGUMAS
  1. Renginio dalyviai Renginio teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti Renginio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą Renginio teritorijoje esančią įrangą.
  2. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Renginio metu bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, saugos tarnybomis, informacijos centru, medicinos punktais, priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir hreitąja medicinine pagalba.
  3. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti Renginio vietą, siekiant užtikrinti Renginio dalyvių saugumą.
  4. Renginio saugos tarnybos darbuotojai, turi teisę: a) tikrinti asmenų apyrankes; b) tikrinti Renginio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių; Apsaugos tarnybos darbuotojai turi teisę turintį draudžiamų daiktų dalyvį pašalinti iš Renginio teritorijos. Į Renginį toks asmuo turi teisę patekti tik palikęs neleistinus objektus už Renginio teritorijos ribų. c) duoti nurodymus Renginio dalyviams; d) panaudoti jėgą ginant kitų Renginio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Renginyje esančių daiktų saugumą.
  5. Organizatorius pasilieka teisę agresyviai nusiteikusius asmenis pašalinti iš renginio teritorijos.
 8. ATSAKOMYBĖ
  1. Renginio kontrolę vykdo organizatorius, jo įgalioti asmenys, apsaugos darbuotojai, prižiūrėtojai, savanoriai ir visi sąmoningi piliečiai.
  2. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš Renginio teritorijos, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Organizatorius turi teisę keisti paskelbtą renginio eigą bei programą.
  2. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Renginio internetiniame puslapyje bei Renginio teritorijoje esančiuose informacijos centruose.
  3. Visos teisės į Renginio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.